Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.4 Nhập hàng

Chức năng này để cho phép bạn nhập số lượng sản phẩm vào kho hàng Ngoài ra bạn có thể tải về lịch sử nhập hàng, tạo phiếu nhập từ file excel, in phiếp nhập hoặc lọc theo nhu cầu về thời gian hoặc sản phẩm Để tạo phiếu nhập bạn chọn Thêm phiếu nhập
Sau đó chọn kho , nhập tên sản phẩm tìm kiếm để chọn sản phẩm nhập hàng Sau đó bấm Tạo, số lượng nhập hàng sẽ được cộng vào mục Quản lý sản phẩm
Lưu ý : 1. Phiếu nhập hàng ở trạng thái mới, đã xác nhận sẽ chưa cộng số lượng vào kho. Phiếu nhập hàng ở trạng thái đã nhập hàng mới cộng số lượng 2. Phiếu nhập hàng ở trạng thái mới sẽ cho phép chỉnh sửa, nếu là đã xác nhận hoặc đã nhập hàng sẽ không sửa được nữa 3. Phiếu nhập hàng không thể xóa, nếu sản phẩm trong phiếu nhập chưa dùng để lên đơn hàng có thể Hủy, số lượng nhập sẽ bị xóa Bạn cũng có thể nhập hàng bằng file excel bằng cách tải về file mẫu, làm theo form mẫu, lấy mã kho ở cấu hình kho rồi up lên hệ thống