Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
APP Pancake trên Mobile
App Mobile rất tiện lợi cho người sử dụng, bạn có thể dễ dàng chat với khách hàng, tạo đơn hàng bằng điện thoại khi di chuyển ở ngoài hoặc khi không có máy tính. Pancake V2 hiện đang được hỗ trợ tại hệ điều hành Android và IOS Lưu ý: Hãy luôn cập nhật ứng dụng để tránh lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng nhé
Copy link