Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
API Reference
Tài liệu Pancake API
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/conversations
Conversations
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/messages
Get messages
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/statistics/customer_engagements
Engagement statistics
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/statistics/pages
Page statistics
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/statistics/tags
Tag statistics
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/statistics/users
Users statatistics
get
https://pages.fm/api/v1
/statistics/user
Users statatistics multiple pages
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/statistics/customers
New customer statistics
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/page_customers
Page customers
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/sip_call_logs
Call logs
get
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/tags
List tags
post
https://pages.fm/api/public_api/v1
/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/tags
Tag conversation
post
https://pages.fm/api/v1
pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/messages
Send private reply
post
https://pages.fm/api/v1/
pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/messages
Send inbox
get
https://pages.fm/api/v1/
pages
List pages