Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
2. Kết nối với Facebook Page, Instagram, Whatsapp, Shopee và Zalo OA
Hướng dẫn kết nối Pancake với Facebook Page, Instagram và Shopee

Kết nối với Facebook Pages

Sau khi bạn đăng nhập vào Pancake và chấp nhận quyền sử dụng, Pancake đã có thể kết nối với tất cả các Fanpage trên Facebook của bạn. Những trang đã kết nối sẽ được hiển thị ngay trên bảng điều khiển của bạn.
Bảng điều khiển sẽ hiển thị những trang đã kích hoạt
  • Nếu trang chưa được kích hoạt bạn nhấn vào nút Thêm kết nối để tiến hành kích hoạt trang. Quá trình đồng bộ dữ liệu có thể diễn ra trong vài phút.
Chọn trang để kích hoạt
Trong trường hợp không tìm thấy trang Facebook hoặc IGO bạn cần tại mục này. Hãy sử dụng nút Click here để tiến hành Reconnect lại Pancake và cấp quyền cho Pancake quản lý trang của bạn.
Nhấn vào nút Click here
  • Chọn Kết nối lại để bắt đầu đăng nhập lại
  • Chọn mục Continue as
  • Chọn những trang bạn muốn cấp quyền cho Pancake quản lý và ấn OK
Chọn page Instagram
Chọn Facebook page
Cấp đầy đủ quyền cho Pancake
Bấm OK để hoàn thành đăng nhập

Kết nối với Instagram đen trắng

Để kết nối với Instagram đen trắng. Từ Bảng điều khiển, bạn chọn nút Thêm kết nối. Chọn mục Instagram
Có 2 cách để kết nối với Instagram:
  • Dùng Username/Password (đối với quản lý Fanpage)
  • Dùng mã kết nối: Sau khi tài khoản Instagaram đã kết nối với Pancake, bạn có thể tạo 1 mã kết nối và chia quyền để cho nhân viên có thể cùng truy cập vào Instagram. Tuy nhiên, mã kết nối chỉ có thời hạn trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày bạn cần mã kết nối mới.

Dùng Username/Password

Để kết nối với Instagtam bạn cần đăng nhập đúng username của Instagram và Password, sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo mật (nếu có bật bảo mật 2 lớp trên Instagram) mà Instagram gửi về email hoặc tin nhắn trên điện thoại của bạn.
Mã bảo mật của Instagram trên Email
Mã bảo mật Instagram trên điện thoại
Sau khi đăng nhập thành công, bạn cần tải lại trang và đợi hệ thống bắt đầu cập nhật dữ liệu từ Instagram.
Chọn tài khoản đã kết nối thành công
  • Sau khi kết nối thành công. bạn có thể chọn page Instagram đã kết nối để tiến hành chỉnh sửa danh sách nhân viên hoặc tạo mã kết nối cho các nhân viên khác

Kết nối với Shopee

  • Bạn nhấn vào nút Thêm kết nối chọn mục Shopee
Nếu đường dẫn tới shop của bạn là https://shopee.vn/pancake . Thì tên đăng nhập của bạn sẽ là pancake
Tiến hành đăng nhập với username password
Sau khi đăng nhập Shopee, bạn sẽ nhận được mã OPT về điện thoại, điền mã OTP bạn nhận được và tiếp tục đăng nhập.
Mã OTP từ Shopee
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ báo đăng nhập thành công.

Kết nối Whatsapp

  • Bạn nhấn vào nút Thêm kết nối chọn mục Whatsapp
Quét mã QR code bằng ứng dụng Whatapps trên điện thoại

Kết nối Zalo OA

  • Bạn nhấn vào nút Thêm kết nối chọn mục Zalo OA
Chọn mục Zalo OA
Chọn OA bạn muốn dùng, đồng ý cho phép ứng dụng và nhấn Cho phép