Pancake docs
Search…
1.10 Combo sản phẩm
Chức năng cho phép bạn tạo 1 combo sản phẩm kèm theo các ưu đãi về giảm giá hoặc thêm sản phẩm tặng kèm, miễn phí ship
Bạn cũng có thể nhập combo bằng file excel
Last modified 2mo ago
Copy link